บริการเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ติดต่อสอบถาม 0819177884 หรือไลน์ @scair 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปร่งใส สบายใจทั้งสองฝ่าย ทำให้ทุกอย่างง่าย
มีคำถาม? ถามเราเลย

บริษัท สยามเจริญแอร์ จำกัด หรือ สยามเจริญแอร์ หรือ เอสซีแอร์ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไป และบริการด้านเครื่องปรับอากาศประเภทที่ใช้ในที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ (เช่นสำนักงานหรือโรงงาน) แบบครบวงจร เราพัฒนาการบริการอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบแทนความไว้วางใจและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าของเรา โดยรักษารูปแบบราคาที่ไม่แพง สำหรับรายละเอียดของบริษัทฯ เพิ่มเติมโปรดดูที่ เกี่ยวกับเรา

นโยบาย
การคืนเงิน

สบายใจทั้งสองฝ่าย

ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจำนวนในกรณีที่ทางบริษัทฯไม่สามารถส่งมอบหรือเข้าไปบริการท่านได้ภายในเงื่อนไขที่ระบุไว้ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
สินค้าที่ซื้อแล้วบริษัทสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนหรือคืน ทั้งนี้บริษัทฯจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป หากท่านไม่แน่ใจ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เรายินดีรับฟังเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของท่านและยินดีให้คำปรึกษาฟรี ทั้งนี้ หากต้องมีการเข้าดูหน้างานเพื่อประเมินราคา บริษัทฯอาจเรียกเก็บค่าบริการในส่วนนี้จากท่าน
นโยบาย
การชำระเงิน

สะดวกทั้งสองฝ่าย

ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนได้ในรูปแบบเงินสด โอนผ่านบัญชีธนาคาร ตัด/ผ่อนผ่านบัตรเครดิตที่ระบบชำระเงินของเรารองรับ ราคาเครื่องปรับอากาศทั้งหมดที่จำหน่ายเป็นราคาพร้อมติดตั้ง
กรณีงานบริการลูกค้าสามารถชำระค่าบริการได้ในรูปแบบเงินสด โอนผ่านบัญชีธนาคารหลังจากงานบริการนั้น ๆ เสร็จสิ้น โดยบางงานบริษัทฯอาจเรียกรับเงินมัดจำจากท่านเพื่อล็อคคิวทีมช่าง ค่าบริการเพิ่มเติม ค่าอุปกรณ์ส่วนเกิน โปรดชำระ ณ วันที่เข้าให้บริการ เป็นเงินสดหรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร
กรณีต้องมีการวางบิล กำหนดวางบิล จ่ายด้วยเช็ค โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เราได้ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขขององค์กรท่าน
นโยบาย
การบริการ

มั่นใจทั้งสองฝ่าย

ทีมช่างไม่อาจทราบถึงข้อจำกัดของสถานที่ได้ หากมีข้อจำกัดของสถานที่โปรดแจ้งให้ทีมช่างทราบ เช่น ท่อฝังปูน จุดห้ามเจาะ กรณีเกิดความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของสถานที่และไม่ได้มีการแจ้งให้ทางทีมช่างทราบ ทางบริษัทฯขอปฏิเสธความผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี
ขอความกรุณาลูกค้าอยู่ ณ หน้างานในวันที่ทีมช่างเข้าหน้างาน เพื่อระบุจุดรับบริการ และป้องกันการเข้าใจผิดใดๆที่อาจเกิดขึ้น หากต้องมีการแก้ไขโดยความผิดมิได้เกิดจากทีมช่าง ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องขออนุญาตเก็บค่าบริการเพิ่มตามความเหมาะสม
เวลานัดหมายเป็นเวลาโดยประมาณ เนื่องจากมีปัจจัยที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การจราจรติดขัด ปัญหาที่เกิดจากคิวงานก่อนหน้า และอื่นๆ บริษัทฯกราบขออภัยลูกค้า ณ ที่นี้ หากการเข้าหน้างานของทีมช่างล่าช้า บริษัทฯ จะมีการตรวจสอบสถานะการทำงานของทีมช่างอยู่ทุกชั่วโมง และหากคาดคะเนแล้วว่าจะมีความล่าช้าเกิดขึ้น บริษัทฯจะรีบดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงเวลาที่ทีมช่างจะถึงสถานที่นัดหมายใหม่โดยประมาณโดยไวที่สุด
เวลาทำงานโดยปกติของทีมช่างคือ 08:00 – 17:30 น. บริษัทฯจะมีการคำนวนระยะเวลาที่ต้องใช้สำหรับงานที่รับและจัดจำนวนช่างเข้าบริการเพื่อให้เสร็จสิ้นภายในวันนั้นๆ หากหน้างานมีความซับซ้อนสูงกว่าที่บริษัทฯได้คาดคะเนไว้ อาจจะต้องมีการอยู่หน้างานเกินเวลาหรือเข้าหน้างานใหม่ในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทฯจะยึดถือความสะดวกของลูกค้าเป็นอันดับแรก
นโยบาย
การเก็บข้อมูล

เน้นความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ากับแหล่งอื่น ข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างของลูกค้า เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพื่อใช้ในเรื่องของการบริการ การรับประกันและการติดตามการบริการเท่านั้น ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานเช่นรูปถ่ายบริการที่ติดตั้งแอร์ หรือ รูปถ่ายแอร์หลังการส่งมอบอาจถูกถ่ายเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานของการให้บริการท่าน คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติมสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว
bullhornmagnifiercross